TERMES I CONDICIONS ENTRADES

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

CONDICIONS

Les presents condicions generals de compra que a continuació s'indiquen regulen les condicions de venda d'entrades per Nomad Festival Xperience Riudecols (en endavant, el "Festival"), a través del nostre portal web allotjat a la URL https://www.nomadfestival.es/. Per a realitzar la compra d’entrades és imprescindible l’acceptació expressa de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei, les quals són aplicable a l’usuari que presenti l’entrada per a l’accés al recinte

 

promogut i organitzat per la societat Nomadfestival Mediterrani, S.L.U., (en endavant, la "Organització" ), amb domicili social al Carrer Ramon Casas i Carbó 4, 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona, ​​amb CIF B66745134.